Uvodní slovo

Vítejte na internetových stránkách Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze!

Srdečně vás zdravím s vědomím toho, že webová stránka, kterou navštěvujete, ať často nebo příležitostně, je jedním z nejrychlejších způsobů informování o náplni našich každodenních aktivit, a to způsobem, dosahujícím k největšímu počtu příjemců. Nabízíme i přehled aktualit z vlasti a užitečných elektronických odkazů týkajících se chorvatsko-českých vztahů. Naše činnost můžete sledovat také na naší facebookové stránce. Pracovníci velvyslanectví s vámi všemi rádi naváží přímou komunikaci, zodpovědí vaše dotazy, a zejména budou společně pracovat na realizaci zajímavých nápadů a projektů, o které se s námi chcete podělit, a osobně tak přispět k naší společné práci na propagaci Chorvatska v České republice. Pokusíme se naše diplomatické poslání vykonávat iniciativně, s náležitým nadšením i s pozitivní energií a otevřeností, abychom ukázali, že Chorvatsko je moderní a odpovědnou zemí, která si své místo na mezinárodní scéně vydobyla zaslouženě.

Chorvaté a Češi jsou dva přátelské slovanské středoevropské národy a vzájemné vztahy a přátelství budují již po staletí. Mnoho známých a neznámých lidí zabudovalo do úspěchu těchto vztahů vlastní pocity, vědomosti a osobní otisk: politický, ekonomický i kulturní, spolu s plným vzájemným respektem a úctou. Chorvatsko-české přátelství tak vytváří pevný udržitelný most mezi oběma národy. Společná pozice daná členstvím v EU a v NATO jen posílila oboustranné propojení a dodalo vzájemným vztahům nový, obzvláště cenný a důležitý euroatlantický rozměr, který je základem a podnětem pro společnou činnost v oblasti politických i ekonomických vztahů s důrazem na investice, obchodní výměnu a cestovní ruch, bezpečnost, vědu a vzdělávání. Diplomatické působení, ve kterém je nám česká strana plně otevřena, nám umožňuje dodatečné sblížení v celé řadě otázek geopolitického, ekonomického a bezpečnostního určení.

Obzvláště jsme hrdi na naše občany v České republice a na chorvatskou menšinu v Jihomoravském kraji, která plnou silou dokončuje stávající projekty a na vytvoření nových iniciativ: jejich úsilí o dokončení Chorvatského domu v Jevišovce a novou dynamiku v oživení Česko-chorvatské společnosti má naši rozhodnou podporu. Spolu s českou komunitou v Chorvatsku jsou nádherným, pevným mostem, spojujícím naše dva národy a státy.

A zvláště oceňujeme více než 800 000 českých turistů přijíždějících každoročně do Chorvatska. Čeští přátelé byli první, kdo rozpoznal turistický potenciál naší země a po všechna ta léta nám zůstali věrni. Přenášejí povědomí o našem turistickém potenciálu a kulturním bohatství, a tím jsou také hnacím motorem nových ekonomických iniciativ. Vítejte v Chorvatsku!

Těšíme se na budoucí setkání a spolupráci,
se srdečným pozdravem

Ljiljana Pancirov
velvyslankyně
Chorvatské republiky v České republice