Uvodní slovo

Vítejte na webových stránkách Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze!


Doufám, že na nich najdete užitečné informace a získáte lepší představu o činnosti samotného velvyslanectví. Sledovat nás můžete i na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter (@InesTroha).

Vazby mezi chorvatským a českým národem sahají až do dávné minulosti, přičemž intenzita kontaktů i nejrůznější, oboustranně obohacující výměny vytvářejí pro činnost velvyslanectví příznivé prostředí. Naše politické vztahy podstatným způsobem určuje fakt, že obě země jsou členskými státy EU, což z největší části vymezuje naši společnou agendu. Členství v EU přispívá i k posilování ekonomických vztahů. Počet dotazů chorvatských podnikatelů zajímajících se o spolupráci s českými podniky neustále vzrůstá, a dlouhodobé pozitivní trendy v české ekonomice přispívají i k růstu zájmu českých investorů o Chorvatsko. Svoboda pohybu pracovních sil uvnitř hranic EU vede i k stále vyššímu počtu chorvatských občanů, stěhujících se při hledání práce do Česka. Pevným pojítkem jsou i národnostní menšiny: dosti početná a výtečně zorganizovaná česká menšina v Chorvatsku a mnohem menší a historickými pohromami postižená chorvatská menšina v Jihomoravském kraji. Za jeden z nejdůležitějších úspěchů uplynulých čtyř roků pokládám právě rozhodnutí české vlády, kterým bylo naší menšině přiděleno téměř 620 tisíc eur pro účely vybudování muzea a dokumentačního střediska.

Obsah zveřejněný na těchto a Facebookových stránkách je určen především chorvatským občanům žijícím v Česku a českým přátelům naší vlasti. Těch druhých není málo, když, jak víme, jen za loňský rok jich chorvatské pobřeží navštívilo více než 800 tisíc. Oceníme vaši zpětnou vazbu i návrhy na vylepšení stránek i rozšíření obsahu. Zveme vás, abyste navštívili akce organizované velvyslanectvím a zapojili se do společnosti ostatních členů chorvatské komunity v Česku nebo místních lidí, kteří mají Chorvatsko rádi.

Máte mé srdečné pozdravy!

Ines Troha, velvyslankyně Chorvatské republiky v České republice