Praha, 06 září 2021

Kiritof, každoroční setkání moravských Chorvatů

V Jevišovce se 4. září tohoto roku opět konal tradiční Kiritof, každoroční setkání moravských Chorvatů z celé České republiky, ale také ze Slovenska a z Rakouska. Program začal mší svatou v místním kostele a pokračoval kulturním programem. Velvyslankyně Ljiljana Pancirov s představiteli Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze položili věnec k památníku příchodu moravských Chorvatů na území jižní Moravy v prvních desetiletích 16. století. V muzejních prostorách budoucího kulturního centra byla zahájena výstava o příchodu, životě a osudu moravských Chorvatů, která nadchla jak exponáty, tak vysokou úrovní i interaktivitou obsahu, především však profesionálním přístupem její tvůrkyně Lenky Kopřivové. V rámci kulturního programu, po uvítacích projevech velvyslankyně a předsedy Sdružení moravských Chorvatů Jana Kopřivy, předvedl národopisný spolek Pálava sérii písní a tanců v malebných moravských chorvatských krojích.