Praha, 22 května 2020

On-line formulář pro informace o možnostech vstupu do Chorvatské republiky

Ode 21. května 2020 mohou všichni cizí státní příslušníci, mající v úmyslu vstoupit do Chorvatské republiky, jakož i chorvatští občané, kteří nemají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v Chorvatské republice, odpovědi na veškeré otázky týkající se vstupu do Chorvatské republiky najít na jednom místě.

S ohledem na omezení platná z důvodu boje proti šíření nákazy COVID-19, i pro rychlejší získání relevantních informací jsou veškeré často kladené otázky i odpovědi ohledně podmínek vstupu do Chorvatské republiky zveřejněny na oficiálních stránkách Ministerstva vnitra v záložce UZG COVID na hlavním panelu nabídek.

Nenajdou-patřičnou li odpověď ohledně podmínek vstupu do Chorvatské republiky mezi nejčastějšími otázkami a odpověďmi, je k dispozici online dotazovací formulář, pomocí kterého nás mohou kontaktovat a získat konkrétní odpověď na svou otázku týkající se možností vstupu.

Uvedená stránka a online formulář jsou v současné době k dispozici v chorvatštině, angličtině a němčině, a plánuje se rozšíření na další cizí jazyky.

Údaje, vyžadované od zájemců prostřednictvím formuláře za účelem poskytnutí konkrétní odpovědi, jsou: státní příslušnost, zda má dotyčný cizinec upraven pobyt v Chorvatské republice (povolení k pobytu), plánované datum příjezdu na hraniční přechod, název hraničního přechodu, přes který dotyčný hodlá vstoupit a účel vstupu do Chorvatské republiky.

Adresa uzg.covid@mup.hr pro poskytování odpovědi zájemcům zůstává i nadále, postup byl ovšem upraven.

Poté, co dotyčná osoba na tuto adresu odešle dotaz, obdrží automatickou odpověď, která ji odkáže na výše uvedenou stránku, kde si zvolí jeden z nabízených jazyků a vyhledá odpověď, nebo přímo kontaktuje prostřednictvím online formuláře.