Praha, 06 listopadu 2019

Pracovní návštěva mr.sc. Andreja Plenkovića, předsedy vlády Chorvatské republiky v České republice a účast na setkání "Friends of Cohesion"

Předseda vlády Andrej Plenković uskutečnil pracovní návštěvu České republiky. 4. listopadu, v předvečer summitu Přátel koheze, jednal v Praze s českým premiérem Andrejem Babišem o posílení hospodářské spolupráce a obchodní výměny mezi Chorvatskem a Českem, o rozpočtu Evropské unie, o migraci a Schengenském prostoru, o politice rozšíření a o prioritách chorvatského předsednictví v Radě EU. Ve svém prohlášení po schůzce vyzdvihl premiér Plenković dobré vztahy mezi Českem a Chorvatskem, dvěma historicky i tradičně blízkými a přátelskými zeměmi, které jedna druhou v průběhu dějin podporovaly.

5. listopadu se na Pražském hradě konal summit 17 členských zemí EU, sdružených v neformální skupině Přátelé koheze, stavějící se proti snižování prostředků na kohezi v příštím sedmiletém rozpočtu EU. Po skončení summitu uspořádal hostitel, český premiér Andrej Babiš, spolu s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem jakožto předsedou vlády budoucí předsednické země Rady EU tiskovou konferenci. Plenković řekl, že byla přijata společná deklarace, vysílající klíčové sdělení o konvergenci s nejrozvinutějšími členskými zeměmi, aby občané mohli více pocítit přidanou hodnotu členství. Během svého předsednictví v Radě Evropské unie učiní Chorvatsko vše pro to, aby bylo co nejdříve dosaženo dohody o Víceletém finančním rámci (VFR) pro období 2021–2027.

Předseda vlády se na chorvatském velvyslanectví v Praze setkal s představiteli moravských Chorvatů a chorvatské komunity v České republice. Ve svém proslovu zdůraznil, že při návštěvě každé země trvá na setkání se zástupci chorvatských menšin a komunit, protože taková setkání by měla být „okamžiky přátelení, jednoty a připomínkou toho, jak všichni musíme posilovat propojení Chorvatska ve vlasti a v diaspoře, a pracovat na zlepšení postavení Chorvatska a kvality tamního života.“ Vyjádřil potěšení nad tím, že v České republice působí velké množství chorvatských firem, které zde otevřely své kanceláře a přispívají tak k posílení chorvatské ekonomiky a hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi.