Praha, 04 září 2017

V Jevišovce se konal Kiritof – každoroční oslava moravských Chorvatů

I letos kozel Kvido, navzdory špatnému počasí, tiše přišel otevřít kulturní část programu Kiritofa, každoročního obřadu moravských Chorvatů. Ranní program začal slavnostní mši v místním kostele v Jevišovce za přítomnosti zástupců příslušných chorvatských a českých institucí. Velvyslanectví Chorvatské republiky v Praze vyslalo delegaci, v jejímž čele byla velvyslankyně Troha. Delegace také navštívila stavbu budoucího Chorvatského domu, který by díky společnému úsilí chorvatské a české vlády měl fungovat jako centrum muzejní dokumentace moravských Chorvatů. Dobru náladu v odpoledních hodinách umocnili vzácný a milý hosté: Chorvate z Rakouska, Slovenska a Maďarska.