Praha, 04 února 2020

Velvyslankyně Ljiljana Pancirov představila priority chorvatského předsednictví EU na Zastoupení Evropské komise v Praze

Ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze nastínila letošního 4. února velvyslankyně Ljiljana Pancirov priority chorvatského předsedání Radou EU během následujících šesti měsíců. Přítomni byli představitelé členských států EU a kandidátských zemí, zástupci ministerstev, think-tanků a institutů i médií. Promítán byl propagační film chorvatského předsednictví EU. Prezentaci a diskusi moderovala vedoucí zastoupení EK Dana Kovaříková, která zároveň představila klíčové prvky nové agendy Komise do roku 2020. Pohled z českého úhlu na chorvatské priority přednesla státní tajemnice pro evropské záležitosti Úřadu vlády Milena Hrdinková. Následovala diskuse s detailnějším vysvětlením konkrétních prvků chorvatských priorit.