Zagreb, 20 května 2020

VSTUP DO CHORVATSKÉ REPUBLIKY – DOPLNĚNÍ

 

Občané členských států EU a jejich rodinní příslušníci, občané třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu v členském státě EU a držitelé dlouhodobých víz v členských státech EU smějí vstoupit do Chorvatské republiky, je-li důvodem cesty obchodní nebo jiná činnost v hospodářském zájmu Chorvatské republiky, nebo mají-li k cestě naléhavý osobní důvod.

Pro vstup za účelem ekonomické činnosti musejí občané členských států EU na hraničním přechodu předložit dokumentaci, ze které bude zřejmý hospodářský zájem Chorvatské republiky, pozvání na obchodní schůzku, nebo doklad o tom, že vstup dotyčné osoby je v hospodářském zájmu chorvatského ekonomického subjektu. Do této kategorie spadají i doklady o zaplaceném ubytování nebo rezervace placeného ubytování, smlouva o nájmu kempovací parcely, rezervace kempovací parcely, nájem turistické lodi nebo jachty, zaplacené nebo rezervované turistické zájezdy po Chorvatsku a různé další aktivity z oblasti cestovního ruchu.

Naléhavým osobním důvodem se kromě vlastnictví nemovitosti nebo kotveni plavidla v Chorvatsku rozumí rovněž spoluvlastnictví firmy registrované v Chorvatsku.

Pro veškeré výše neuvedené důvody, nebo máte-li nějaké pochyby či dodatečné otázky, obraťte se na adresu: uzg.covid@mup.hr a vyčkejte na odpověď.

Pro vstup není potřeba test na COVID, musíte však během pobytu dodržovat pokyny Chorvatské správy veřejného zdraví, které obdržíte na hraničním přechodu.