Praha, 14 června 2021

VSTUP DO CHORVATSKA OD 12. ČERVNA 2021

V souladu s rozhodnutím Štábu Civilní ochrany Chorvatské republiky musí osoby, které nepřijíždějí bezprostředně ze států, resp. regionů EU/Schengenského prostoru s nízkým rizikem šíření Covid-19 podle aktuálního hodnocení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí („zelená zóna“), při vstupu předložit buď potvrzení o:

očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna a Gamaleya, kdy od aplikace první dávky vakcíny uplynulo minimálně 22 a maximálně 42 dní,

očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, kdy od aplikace první dávky vakcíny uplynulo minimálně 22 a maximálně 84 dní,

očkování oběma dávkami vakcíny proti COVID-19 používané v členských státech EU (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm),

očkování jednou dávkou, jedná-li se o vakcínu aplikovanou v jediné dávce (Janssen, Johnson&Johnson), kdy uplynulo alespoň 14 dní od aplikace této dávky,

prodělání onemocnění COVID-19 (možný vzor zde) a aplikaci první dávky vakcíny v průběhu uplynulých 6 měsíců od počátku onemocnění COVID-19, pokud od naočkování uplynulo méně než 180 dní,

prodělání onemocnění COVID-19 (možný vzor zde) a aplikaci první dávky vakcíny po prodělání onemocnění COVID-19, pokud od naočkování uplynulo méně pět měsíců,

negativním PCR testu na SARS-CoV-2, ne staršího 72 hodin od okamžiku testování,

– rychlém antigenním testu na SARS-CoV-2 ze Společného seznamu rychlých antigenních testů vzájemně uznávaných zeměmi EU a zveřejněného Evropskou komisí, kdy od okamžiku testování do příjezdu na hraniční přechod neuplynulo více než 48 hodin,

pozitivním PCR nebo rychlém antigenním testu ze Společného seznamu rychlých antigenních testů, kterým se potvrzuje, že se dotyčná osoba uzdravila z nákazy virem SARS-CoV-2, provedeného v průběhu uplynulých 180 dnů a staršího 11 dnů v den příjezdu na hraniční přechod, nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 vydané lékařem (možný vzor zde),

nebo jim bude nařízena domácí izolace po příjezdu do Chorvatska při možnosti otestovat se PCR nebo rychlým antigenním testem. V případě nemožnosti testování trvá domácí izolace 10 dní.

Děti mladší 12 let, cestující v doprovodu zákonných zástupců, jsou osvobozeny od povinnosti předložit test, resp. podrobit se domácí izolaci, pokud jejich zákonní zástupci mají negativní PCR nebo rychlý antigenní test, potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19.

Uvedené podmínky platí pro občany států EU, resp. Schengenského prostoru, jejich rodinné příslušníky, občany třetích zemí s dlouhodobým pobytem na základě Směrnice Rady EU o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (2003/109/ES z 25. 11. 2003), a držitele povolení k pobytu vyplývajícím z jiných směrnic EU nebo z národního práva, nebo držitele dlouhodobých víz, přijíždějí-li z třetích zemí. Od výše uvedených podmínek vstupu jsou osvobozeni: cestující v tranzitu, kteří musejí Chorvatsko opustit do 12 hodin od vstupu; personál v oblasti dopravy; osoby, cestující z neodkladných osobních či rodinných důvodů, důvodů obchodních nebo mající jiný ekonomický zájem, a v Chorvatsku nesetrvají déle než 12 hodin;  osoby cestující za účelem vzdělávání; pendleři; zdravotničtí pracovníci, výzkumníci ve zdravotnictví a pracovníci péče o seniory; diplomaté, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro správné fungování těchto organizací, a vojenský personál, policisté, humanitární pracovníci a personál civilní ochrany při plnění svých povinností.

Pokud cestující v tranzitu neopustí Chorvatsko do 12 hodin, automaticky se jim nařizuje domácí izolace.

Ostatní občané třetích zemí bude vstup do Chorvatska povolen pouze v nezbytných případech, nebo jde-li o cestující v tranzitu, kteří musejí Chorvatsko opustit do 12 hodin od vstupu; osoby, cestující z neodkladných osobních či rodinných důvodů, důvodů obchodních nebo mající jiný ekonomický zájem, a v Chorvatsku nesetrvají déle než 12 hodin; personál v oblasti dopravy; osoby cestující za účelem vzdělávání; pendlery; zdravotnické pracovníky, výzkumníky ve zdravotnictví a pracovníky péče o seniory; diplomaty, personál mezinárodních organizací a osoby, cestující na výzvu mezinárodních organizací, přičemž jejich fyzická přítomnost je nezbytná pro správné fungování těchto organizací, a vojenský personál, policisty, humanitární pracovníky a personál civilní ochrany při plnění jejich povinností.

Ostatní občané třetích zemí, jedná-li se o: osoby cestující z turistických důvodů a mající potvrzení o zaplaceném ubytování v hotelu, kempu či od soukromého pronajímatele, nebo potvrzení o pronajmutí plavidla, nebo o jiné formě turistického ubytování, nebo jsou vlastníky domu nebo plavidla v Chorvatské republice; osoby, které podaly žádost o povolení k práci a pobytu, včetně digitálních nomádů, pod podmínkou, že příslušný orgán vydal k jejich žádosti kladné rozhodnutí; cestující z neodkladných osobních či rodinných důvodů, důvodů obchodních nebo mající jiný ekonomický zájem a hodlající v Chorvatsku setrvat déle než 12 hodin a námořníkům bude vstup do Chorvatska umožněn, pokud při vstupu předloží potvrzení o:

očkování oběma dávkami vakcíny proti COVID-19 používané v členských státech EU, kdy uplynulo alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky,

očkování jednou dávkou, jedná-li se o vakcínu aplikovanou v jediné dávce (Janssen, Johnson&Johnson), kdy uplynulo alespoň 14 dní od aplikace této dávky,

prodělání onemocnění COVID-19 (možný vzor zde) a aplikaci první dávky vakcíny v průběhu uplynulých 6 měsíců od počátku onemocnění COVID-19, pokud od naočkování uplynulo méně než 180 dní,

prodělání onemocnění COVID-19 (možný vzor zde) a aplikaci první dávky vakcíny po prodělání onemocnění COVID-19, pokud od naočkování uplynulo méně pět měsíců,

negativním PCR testu na SARS-CoV-2, ne staršího 72 hodin od okamžiku testování,

– rychlém antigenním testu na SARS-CoV-2 ze Společného seznamu rychlých antigenních testů vzájemně uznávaných zeměmi EU a zveřejněného Evropskou komisí, kdy od okamžiku testování do příjezdu na hraniční přechod neuplynulo více než 48 hodin,

pozitivním PCR nebo rychlém antigenním testu ze Společného seznamu rychlých antigenních testů, kterým se potvrzuje, že se dotyčná osoba uzdravila z nákazy virem SARS-CoV-2, provedeného v průběhu uplynulých 180 dnů a staršího 11 dnů v den příjezdu na hraniční přechod, nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 vydané lékařem (možný vzor zde),

nebo jim bude nařízena domácí izolace po příjezdu do Chorvatska při možnosti otestovat se PCR nebo rychlým antigenním testem. V případě nemožnosti testování trvá domácí izolace 10 dní.

Všechny osoby, přijíždějící ze zemí uvedených na seznamu států, u kterých se při příjezdu uplatňují zvláštní epidemiologická opatření, musí při vstupu předložit negativní PCT test ne starší 48 hodin a nařizuje se jim povinná domácí izolace v trvání 14 dnů. Dobu trvání domácí izolace lze zkrátit provedením PCR testu na SARS-CoV-2, na vlastní náklady a v akreditovaném zařízení, nejdříve 7. dne izolace, bude-li výsledek negativní.

Podmínky vstupu nemusejí splňovat osoby, přijíždějící do Chorvatska z humanitárních důvodů spojených s pomocí oblastem zasaženým zemětřesením (Sisacko-moslavinský kraj, Záhřebský kraj a Karlovacký kraj) mohou na základě předchozího souhlasu Štábu civilní ochrany Chorvatské republiky.

 

Při vstupu a pobytu v Chorvatské republice jsou všichni povinni dodržovat platná protiepidemická opatření a doporučení i pokyny Chorvatské správy veřejného zdraví. Shrnutí aktuálních protiepidemických opatření pro pobyt v Chorvatsku v českém jazyce naleznete na stránkách www.safestayincroatia.hr/cz.

Všem cizím občanům doporučujeme za účelem rychlejšího odbavení na hraničním přechodu předem ohlásit svůj příjezd prostřednictvím aplikace Enter Croatia.

Kompletní podmínky vstupu do Chorvatska od 12. června 2021 v anglickém jazyce naleznete zde. Ověřit, zda spadáte mezi výjimky z výše uvedených povinností při vstupu, nebo položit otázku, na kterou jste nenašli odpověď, můžete zde.