Praha, 15 července 2020

VSTUP OBČANŮ A REZIDENTŮ EU DO CHORVATSKA

Do Chorvatska smějí bez dalších podmínek cestovat občané členských zemí EU (bez ohledu na místo trvalého pobytu), Schengenského prostoru a států k Schengenskému prostoru přidružených, jejich rodinní příslušníci a dále občané třetích zemí, kteří v těchto zemích pobývají na základě povolení k pobytu (v České republice jde o dlouhodobý nebo trvalý pobyt) nebo dlouhodobého víza vydaného na více než 90 dnů. Občané EU a Schengenského prostoru musejí mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz (platí bez ohledu na věk). Rezidenti musejí mít cestovní pas ne starší 10 let a platný po celou dobu pobytu v Chorvatsku ještě minimálně 90 dnů, spolu s povolením k pobytu, resp. dlouhodobým vízem.

Ostatní občané třetích zemí smějí do Chorvatska vstoupit za účelem tranzitu do další sousední země, za účelem turistiky, ekonomické činnosti nebo jiného ekonomického zájmu a vzdělávání, a dále kvůli naléhavým osobním důvodům (takovým důvodem je i vlastnictví nemovitosti v Chorvatsku). Tranzit je možný v případě, že dotyčná osoba má možnost vstoupit na území další sousední země. Na tranzit je lhůta 12 hodin a pohraniční policie prověřuje, zda byla lhůta dodržena. Občané třetích zemí, kteří nejsou rezidenty EU/Schengenského prostoru, a vstupují do Chorvatska kvůli naléhavým osobním důvodům, musejí na dobu 14 dnů ode dne vstupu povinně do karantény/domácí izolace. Karanténu/izolaci lze zkrátit na 7 dnů, podstoupí-li dotyčná osoba na vlastní náklady 7 dnů po vstupu test na COVID-19 metodou PCR s negativním výsledkem. Občané třetích zemí, kteří nejsou rezidenty EU/Schengenského prostoru, a vstupují do Chorvatska za účelem turistiky, ekonomické činnosti nebo vzdělávání, musejí při vstupu předložit negativní výsledek testu výtěrů z nosu a z krku na COVID-19, ne starší 48 hodin (počítaje od doby provedení výtěrů do příjezdu na hraniční přechod). V opačném případě musejí v Chorvatsku na 14 dnů povinně do karantény/domácí izolace. Tyto osoby musejí doložit důvody vstupu. V případě turistické návštěvy jde např. o doklad o zaplacení ubytování nebo o rezervaci placeného ubytování, doklad o zaplaceném nebo rezervovaném turistickém zájezdu po Chorvatsku, smlouvu o nájmu kempovací parcely nebo rezervaci kempovací parcely, smlouvu o nájmu turistické lodi nebo jachty, případně doklad o využití jiných placených turistických aktivit.

Občané a rezidenti EU/Schengenského prostoru potvrzení o rezervaci ubytování či jiné doklady o účelu cesty nepotřebují. Kromě cestujících v tranzitu však všichni, kdo do Chorvatska cestují, musejí nahlásit adresu pobytu v Chorvatsku, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu kvůli případnému kontaktování z epidemiologických důvodů. Chcete-li se vyhnout zdržování na hraničních přechodech, zašlete údaje předem prostřednictvím online formuláře, který naleznete zde: https://entercroatia.mup.hr. Osoby pobývající na stejné adrese v Chorvatsku lze spojit do jednoho formuláře kliknutím na „přidejte cestujícího“. Pro pobyt na více adresách klikněte na „přidejte objekt“. Pro jednodenní výlety zvolte v typu ubytování „kancelářská budova“, do názvu ubytování vepište „jednodenní výlet“, do kolonek pro místo a adresu ubytování uveďte destinace a místa, která navštívíte. Po odeslání formuláře na Vaši e-mailovou adresu přijde potvrzení o přijatém oznámení spolu s dalšími potřebnými informacemi. Cestujete-li autem, umístěte vytištěné potvrzení za čelní sklo, po jeho oskenování pak můžete pokračovat v cestě. Při překračování hranice na hlavních hraničních přechodech přitom můžete pro urychlení odbavení využít vyhrazený pruh. Ti, kteří údaje nenahlásí prostřednictvím online formuláře, budou je muset nahlásit na hraničním přechodu.

Všechny osoby vstupující do Chorvatské republiky a nepodléhající povinnosti domácí izolace jsou povinny dodržovat po dobu 14 dnů ode dne vstupu následující pokyny a doporučení:

  • místo ubytování opouštět pouze v nezbytných případech: výkon práce (jsou-li důvody pobytu ekonomické povahy) a nezbytné aktivity, při neustálém provádění intenzivních hygienických opatření;
  • po dobu nezbytného opuštění místa ubytování je doporučeno používat roušku nebo jiné zakrytí nosu a úst, a udržovat od jiných osob fyzický odstup minimálně 1,5 m a provádět hygienu rukou teplou vodou a mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem;
  • nepoužívat hromadnou dopravu; žádoucí je, aby dotyčná osoba cestovala v dopravním prostředku sama nebo výhradně s osobami, s nimiž sdílí ubytování;
  • důsledně se vyhýbat shlukování a veřejným shromážděním;
  • během obchodních schůzek se setkávat s co nejmenším počtem osob, zajistit fyzický odstup 1,5 m a dostupnost dezinfekčních prostředků, vyhýbat se nepotřebným schůzkám;
  • platby provádět bezhotovostně, platební kartou nebo online;
  • každé ráno si změřit teplotu a bude-li vyšší než 37,2° C, měření po 10 minutách zopakovat, a je-li teplota stále vyšší než 37,2° C, neopouštět místo ubytování a kontaktovat lékaře v turistické nebo COVID-19 ambulanci, případně místně příslušného epidemiologa. Totéž platí při nástupu příznaků akutní respirační infekce (kašel, bolest v krku, zvýšená teplota, dušnost/dýchací potíže, ztráta čichu). V případě akutního nástupu život ohrožujících příznaků se obrátit na záchrannou službu na čísle 194.