Praha, 29 května 2018

Zvláštní kvóta pro zápis pro příslušníky chorvatské menšiny a chorvatské diaspory

Z podnětu Ústředního státního úřadu pro Chorvaty mimo Chorvatskou Republiku a v souladu se závěrem III. plenárního zasedání Rady Vlády Chorvatské republiky pro Chorvaty mimo Chorvatskou republiku, které se konalo ve Vukovaru 10. prosince 2017, vyhlásil Senát Univerzity v Záhřebu na svém 9. řádném zasedání v 349. akademickém roce (2017/2018), které se konalo 13. března 2018, v rámci Rozhodnutí o kvótách pro zápisy studentů do 1. ročníku bakalářského a spojeného bakalářského a magisterského studia na Univerzitě v Záhřebu v akademickém roce 2018/2019 zvláštní kvótu pro zápisy Chorvatů mimo Chorvatskou republiku. 

Zvláštní kvóta (217 míst) se týká dvou kategorií, jak je definuje ů 2 Zákona o vztazích Chorvatské republiky s Chorvaty mimo Chorvatskou republiku (Úřední věstník/Narodne novine 124/2011 a 16/2012): příslušníků chorvatských menšin v evropských státech (v České republice, Rakouské republice, Srbské republice, Slovinské republice, Slovenské republice, Rumunsku, Republice Makedonii, Mađarsku, Italské republice, Černé Hoře, Republice Kosovo a Bulharské republice) a chorvatských vystěhovalců v zámořských a evropských státech a jejich potomků.

Vyhlášením zvláštních kvót pro zápis pro Chorvaty mimo Chorvatskou republiku byl naplněn jeden z hlavních cílů Dohody o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy mezi Ústředním státním úřadem pro Chorvaty mimo Chorvatskou Republiku a Univerzitou v Záhřebu.

Pro zápis v rámci zvláštní kvóty určené Chorvatům mimo Chorvatskou republiku v akademickém roce 2018/2019 se kandidáti přihlašují přímo na fakulty, přičemž potvrzení o příslušnosti k chorvatské národnostní menšině, resp. chorvatské diaspoře vydává Ústřední státní úřad pro Chorvaty mimo Chorvatskou Republiku.

Osnovne informacije o upisu s popisom studijskih programa

Prijavni obrazac za izdavanje potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu