Prag, 19. studenog 2020.

KRATKOROČNI ULAZAK U ČEŠKU PRODULJEN NA 24 SATA

Od 17. 11. 2020. g. za ulazak u Češku do daljnjega potreban je negativan test na COVID-19 metodom PCR, napravljen u državi članici EU-a i ne stariji od 72 sata, ili napravljen o vlastitom trošku u roku  5 dana od ulaska u Češku (ukoliko su proteklih 14 dana boravili više od 12 sati na području države s povećanom opasnošću od COVID-19, u koje prema novim kriterijima spada i Hrvatska). Pored toga, dužni su prethodno najaviti svoj dolazak u Češku putem elektroničkog obrasca www.prijezdovyformular.cz.

Osobama koje ni u roku od 7 dana od ulaska u Češku ne dostave mjesno nadležnom županijskom epidemiologu negativan test na COVID-19 metodom PCR , izreći će županijski epidemiolog potrebne mjere karantene.

Izuzeti su:
- osobe u tranzitu (do 12 sati),
- osobe koje u Češkoj borave maksimalno 24 sata u svrhu hitnih zdravstvenih, obiteljskih, poslovnih ili radnih razloga,
- radnici u međunarodnom prijevozu koji moraju razlog ulaska dokazati relevantnim dokumentom,
- osobe mlađe od 5 g.,
- akreditirano osoblje diplomatskih misija u Češkoj, uključujući članove obitelji diplomata, nositelje diplomatskih putovnica te djelatnike međunarodnih organizacija registriranih pri Ministarstvu vanjskih poslova Češke, pod uvjetom da u Češkoj neće boraviti dulje od 14 dana.

Svima koji dolaze u Češku, uključujući prethodno navedena izuzeća osim djece do 5 g. starosti, bez obzira na to hoće li tijekom tog roka već imati negativan test na COVID-19 metodom PCR, ograničeno je tijekom prvih 10 dana boravka u Češkoj kretanje izuzev:
- putovanja na posao, kretanja u sklopu posla i obavljanja poslovne ili druge slične djelatnosti, uključujući putovanja u obrazovne institucije,
- nužnih putovanja u svrhu: nabave osnovnih životnih potrepština, skrbi o djeci, skrbi o životinjama, korištenja neophodnih financijskih i poštanskih usluga i točenja goriva,
- posjeta medicinskim i socijalnim ustanovama,
- putovanja u svrhu rješavanja hitnih službenih pitanja,
- putovanja do mjesta prebivališta,
- sprovoda.
 
Svi koji dolaze raditi ili studirati u Češku dužni su poslodavcu, odnosno obrazovnoj ustanovi predočiti negativan test na COVID-19 metodom PCR, napravljen u Češkoj. Bez toga nije dopušten pristup na radno mjesto, odnosno u školu.

Navedeni uvjeti mogu se promijeniti ovisno o razvoju epidemiološkog stanja u Hrvatskoj. Test ne bi bio potreban ukoliko bi Hrvatska postala zemlja s niskom opasnošću od COVID-19 (zelena boja na mapi aktualne opasnosti od COVID-19), što podrazumijeva da broj novoprijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 na 100 000 stanovnika ne bude veći od 25 u posljednjih 14 dana, postotak pozitivnih testova u odnosu na sve testove provedene tijekom proteklog tjedna ne premaši 4% te ujedno stopa testiranja bude iznosila minimalno 300 na 100 000 stanovnika. Podatci se nalaze u COVID-19 tjednim izvješćima na stranici www.koronavirus.hr.