Prag, 01. ožujka 2021.

Mjere od 1. ožujka 2021. - TEST NA COVID POTREBAN I ZA TRANZIT PREKO ČEŠKE

Od 1. ožujka 2021. potrebno je za ulazak u Češku s visokim stupnjem rizika od koronavirusa (u koje aktualna spada i Hrvatska) ispuniti online obrazac www.prijezdovyformular.cz. Pri ulasku morate posjedovati negativan rezultat antigenskog testa na koronavirus, napravljen u akreditiranom laboratoriju u državi članici EU najkasnije 24 sati prije početka putovanja, ili negativan rezultat PCR testa na koronavirus, napravljen u akreditiranom laboratoriju u državi članici EU najkasnije 72 sati prije početka putovanja. Osobe koje putuju sredstvima javnog prijevoza dužne su posjedovati prethodno navedeni ispunjneni obrazac najave ulaska i test na koronavirus već pri ulasku u prijevozno sredstvo.

Navedeno se odnosi i na tranzit kopnenim putem. Izuzeti su samo radnici u međunarodnom prijevozu uz odgovarajuću potvrdu, osim onih koji prolaze za Njemačku, a koji su dužni posjedovati negativan PCR ili antigenski test ne stariji od 36 sati na ulazu u Češku, zatim djeca mlađa od 5 g. te radnici kritične infrastrukture čiji je ulazak u interesu Češke, policajci koji vrše dužnost pratnje, osoblje diplomatskih misija u Češkoj i članovi obitelji diplomata, nositelji diplomatskih putovnica i djelatnici međunarodnih organizacija registriranih pri Ministarstvu vanjskih poslova Češke koji će u Češkoj boraviti manje od 72 sata, državljani EU i nositelji češke dugoročne vize i osobe s dozvolom privremenog ili stalnog boravka u Češkoj koje su preboljele Covid-19, pod uvjetom da od datuma prvog pozitivnog PCR testa nije prošlo više od 90 dana, a koje imaju pismenu potvrdu na engleskom ili češkom jeziku, izdanu od liječnika u državi članici EU-a, da ne pokazuju kliničke znakove Covid-19, da su bolovali od Covid-19 te da su nakon pozitivnog testa proveli odgovarajuće vrijeme u samoizolaciji sukladno mjerama države članice EU-a u kojoj su bolovali, kao i nositelji diplomatske note kojom se dokazuje da su izvršili propisanu samoizolaciju uslijed bolovanja od Covid-19.

Valjani razlozi za ulazak u Češku koji se odnose i na tranzit su poslovne svrhe i rad, skrb o djeci, rodbini ili životinjama, neophodni posjeti medicinskim i socijalnim ustanovama, uključujući pružanje pratnje rodbini i bliskim osobama, rješavanje neodgodivih službenih pitanja ili posljedica nezgoda, uključujući pružanje pratnje rodbini i bliskim osobama, nazočnost na sprovodu s maksimalno 15 sudionika, studij, uključujući polaganje ispita i studijske prakse, sudjelovanju u događaju od posebne važnosti odobrenom od strane Ministarstva zdravstva Češke Republike i putovanja u mjesto prebivališta/boravišta. Budući da u Češku nije moguće putovati radi turizma i to i kada je riječ o posjetu prijateljima ili obitelji, nije moguć ni tranzit preko Češke u svrhu turizma u drugoj zemlji, posjeta prijateljima u drugoj zemlji i sl. Osobe u tranzitu kopnenim putem dužne su proputovati kroz Češku bez zaustavljanja izuzev neophodnih.

Od obveze prethodne najave ulaska i posjedovanja testa pri ulasku izuzeti još i državljani EU i državljani trećih zemalja s odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u EU koji su u tranzitu zračnim putem, u trajanju do 12 sati, ili koji putuju u Češku na maksimalno 12 sati iz prethodno navedenih razloga. Poslovne razloge ulaska u Češku potrebno je dokazati pisanom potvrdom poslodavca ili naručitelja usluga, iz koje je razvidna svrha službenog putovanja.

Nakon dolaska u Češku potrebno je u roku od 5 dana obaviti o vlastitom trošku novo PCR testiranje. Obveza testiranja ne može se zamijeniti samoizolacijom. Rezultat novog testa potrebno je dostaviti nadležnoj županijskoj higijenskoj postaji prema mjestu boravka u Češkoj u roku od 10 dana nakon ulaska u Češku. U Pragu se test dostavlja na adresu: hc@hygpraha.cz.

Do prispijeća negativnog rezultata novog PCR testa, odnosno tijekom prvih 5 dana boravka u Češkoj kod djece mlađe od 5 g. dopušteni su izlasci samo u svrhu nužne nabave osnovnih životnih potrepština, skrbi o djeci, skrbi o životinjama, korištenja neophodnih financijskih i poštanskih usluga, točenja goriva, posjeta medicinskim i socijalnim ustanovama, putovanja u svrhu rješavanja neodgovidih službenih pitanja, putovanja natrag u mjesto prebivališta i sprovoda. Upozoravamo da i nakon prestanka navedene mjere strogog ograničenja kretanja, vrijedi u Češkoj ograničenje kretanja sukladno aktualnim mjerama češke Vlade.

Tijekom prvih 14 dana od ulaska u Češku obvezno je prigodom prethodno navedenih izlazaka iz kuće nositi respirator bez ventila za izdah, minimalno klase FFP2, KN95, N95, P2 ili DS.

Osobe koje rade ili studiraju u Češkoj smiju na radno mjesto, odnosno u obrazovnu instituciju dolaziti tek nakon što poslodavcu, odnosno obrazovnoj instituciji predoče negativan rezultat PCR testiranja obavljenog u Češkoj. Osobe koje rade ili studiraju u Češkoj također dužne su obavijestiti poslodavca, odnosno obrazovnu instituciju ukoliko bi putovale iz Češke u zemlju sa srednjim, visokim ili vrlo visokim stupnjem rizika od koronavirusa. Listu rizičnih zemalja ažurira Ministarstvo zdravstva Češke Republike se svakog ponedjeljka i objavljuje ju na web stranici posvećenoj informacijama o koronavirusu, u češkoj i engleskoj verziji.