Prag, 08. siječnja 2021.

ULAZAK U ČEŠKU od 5. siječnja 2021.

Svi državljani država članica EU i osobe s dozvolom za privremeni ili stalni boravak u državi članici EU-a, a koji od 5. siječnja 2021. g. ulaze u Češku, uključujući osobe u tranzitu i osobe koje borave u Češkoj manje od 24 sata, dužni su prethodno najaviti ulazak putem online obrasca: www.priiezdovvformular.cz. Nakon slanja ispunjenog obrasca, putnik će dobiti potvrdu e-porukom. Potvrdu je dužan čuvati tijekom svog boravka u Češkoj sve do kraja izvanrednog stanja, u obliku u kojem je moguće istu pokazati prilikom kontrole (u papirnatom obliku ili u mobitelu). Izuzeti su samo radnici u međunarodnom prometu koji su dužni posjedovati odgovarajuću potvrdu.

Za ulazak je potreban negativan nalaz PCR testa na Covid-19 koji se može o vlastitom trošku obaviti u Češkoj u roku od maksimalno 5 dana nakon ulaska, ili koji je obavljen u državi članici EU-a (od trenutka uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz ne smije proći više od 72 sata).

Izuzete su osobe u tranzitu (do 12 sati), osobe koje u Češkoj borave maksimalno 24 sata poslovno ili radno, u posjetu su obrazovnim institucijama, skrbi o djeci, medicinskim ili socijalnim ustanovama, rješavaju hitna službena pitanja i sprovode, zatim radnici u međunarodnom prijevozu uz odgovarajuću potvrdu, djeca mlađa od 5 g. te akreditirano osoblje diplomatskih misija u Češkoj, uključujući članove obitelji diplomata, nositelje diplomatskih putovnica i djelatnike međunarodnih organizacija registriranih pri Ministarstvu vanjskih poslova Češke koji će u Češkoj boraviti manje od 14 dana.

Rezultat testa (bilo napravljenog u drugoj državi članici EU-a ili u Češkoj) potrebno je neposredno nakon dolaska, odnosno primitka rezultata, proslijediti nadležnoj županijskoj higijenskoj postaji prema mjestu boravka u Češkoj. U Pragu se test dostavlja na adresu: covid-hc@hygpraha.cz. Ukoliko test ne bude dostavljen do sedmog dana nakon dolaska, određuje se karantena.

Ujedno je svima koji dolaze u Češku, izuzev radnika u međunarodnom prijevozu i djece do 5 g. starosti strogo ograničeno kretanje do trenutka dostave negativnog nalaza PCR testa na COVID-19 nadležnoj higijenskoj postaji, odnosno maksimalno tijekom 10 dana od dolaska (sukladno tome što će nastati ranije). Kretanje tijekom navedenog razdoblja dopušteno je samo u svrhu putovanja na posao, kretanja u sklopu posla i obavljanja poslovne ili druge slične djelatnosti, uključujući posjete obrazovnim institucijama, nužne nabave osnovnih životnih potrepština, skrbi o djeci, skrbi o životinjama, korištenja neophodnih financijskih i poštanskih usluga i točenja goriva, posjeta medicinskim i socijalnim ustanovama, putovanja u svrhu rješavanja hitnih službenih pitanja, putovanja do mjesta prebivališta i sprovoda. Izuzeta su samo djeca mlađa od 5 g. Ova mjera ne podrazumijeva da nije potrebno testiranje! Upozoravamo da i nakon prestanka navedene mjere strogog ograničenja kretanja, vrijedi u Češkoj ograničenje kretanja sukladno aktualnim mjerama češke Vlade!

 

Adrese na kojima je moguće napraviti test o vlastitom trošku naći ćete ovdje (samo mjesta označena crvenom i plavom bojom).

 

Svi koji dolaze raditi ili studirati u Češkoj dužni su poslodavcu, odnosno obrazovnoj ustanovi predočiti negativan test na COVID-19 metodom PCR, napravljen u Češkoj. Bez toga nije dopušten pristup na radno mjesto, odnosno u školu.