Prag, 04. svibnja 2021.

ULAZAK U HRVATSKU OD 1. DO 15. SVIBNJA 2021.

Osobama koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica EU-a odnosno schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje nisu na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ulazak u Hrvatsku omogućit će se uz:

  • predočenje potvrde o cijepljenju za osobe kojima je prošlo 14 dana od cijepljenja drugom dozom cjepiva protiv COVID-19 ili od cijepljenja jednom dozom, ako je riječ o cjepivu koje se prima u jednoj dozi
  • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika (moguću šprancu vidi ovdje),
  • određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR testa ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka pet mjeseci od cijepljenja.

Djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika izuzeta su od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju negativni PCR ili brzi antigenski test, odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti COVID-19.

Navedeni uvjeti vrijede za državljane država članica EU-a, odnosno schengenskog prostora kao i članove njihovih obitelji te državljane trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU-a, nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja. Iznimno, prilikom ulaska neće se zahtijevati dokaz o ispunjavanju prethodno navedenih uvjeta: putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Hrvatsku u roku od 12 sati; osoblje u prometnom sektoru; osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske duže od 12 sati; osobe koje putuju radi školovanja; pogranični radnici; zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe; diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koji dolaze uz poziv međunarodnih organizacija te čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti.

Putnicima u tranzitu, ako ne napuste Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska, automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Ostali državljani trećih zemalja - ulazak u Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja ili ako je riječ o putnicima u tranzitu, uz obavezu da napuste Hrvatsku u roku od 12 sati; osoblju u prometnom sektoru; pograničnim radnicima; osobama koje putuju radi školovanja; zdravstvenim djelatnicima, istraživačima u zdravstvu i djelatnicima u skrbi za starije osobe; diplomatima, osoblju međunarodnih organizacija i osobama koje dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojnom i policijskom osoblju, humanitarnim djelatnicima i osoblju civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti.

Ostali državljani trećih zemalja, ako je riječ o pomorcima, osobama koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja, vlasnici su kuća ili plovila u Hrvatskoj; osobama koje su podnijele zahtjev za boravak i rad, uključujući i digitalne nomade, uz uvjet da je nadležno tijelo donijelo pozitivnu odluku temeljem njihova zahtjeva; osobama koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a koje se u Hrvatskoj zadržavaju duže od 12 sati, ulazak u Hrvatsku omogućit će se uz:

  • predočenje potvrde o negativnom PCR ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice EU-a, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz,
    • predočenje potvrde o cijepljenju za osobe kojima je prošlo 14 dana od cijepljenja drugom dozom cjepiva protiv COVID-19 ili od cijepljenja jednom dozom, ako je riječ o cjepivu koje se prima u jednoj dozi
  • predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika (moguću šprancu vidi ovdje),
  • određivanje samoizolacije po dolasku u Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

Ako je osoba preboljela COVID-19 i ima potvrdu o preboljenoj bolesti te se nakon što je preboljela COVID-19 cijepila najmanje jednom dozom cjepiva, izuzeće od obveze predočenja negativnog PCR testa ili brzog antigenskog testa ili karantene produžava se do isteka pet mjeseci od cijepljenja.

Sve osobe koje dolaze iz država koje su na Popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska hrvatske granice obvezne su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako se, najranije sedmi dan samoizolacije, o vlastitom trošku obavi PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Osobe koje dolaze u Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija) mogu ući u Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske bez ispunjavanja epidemioloških uvjeta.

Prilikom ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj sve osobe obvezne su pridržavati se epidemioloških mjera te preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.

Cjelokupni uvjeti za ulazak u Republiku Hrvatsku od 1. do 15. svibnja 2021. na hrvatskom jeziku nalaze se ovdje. Ovdje možete također provjeriti ispunjavate li uvjete za izuzeće od primjene prethodno navedenih obveza prilikom ulaska.