Prag, 14. siječnja 2021.

Ulazak u Hrvatsku od 14. siječnja 2021. g.

Osobe koje ne dolaze iz država i/ili regija EU/schengenskog prostora s niskom opasnošću od širenja Covid-19 sukladno aktualnoj procjeni Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, moraju pri ulasku predočiti negativan PCR test na SARS-Covid-19 koji nije stariji od 48 sati ili su dužne testirati se po dolasku u Hrvatsku i pričekati u samoizolaciji do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

Navedeni uvjeti odnose se na državljane država članica EU-a, odnosno schengenskog prostora, kao i članove njihovih obitelji, državljane trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća EU-a o o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (2003/109/EZ od 25. 11. 2003.) te osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU-a ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize ako dolaze iz trećih zemalja.

Izuzeće predstavljaju: putnici u tranzitu; osoblje u prometnom sektoru; osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Hrvatskoj duže od 12 sati; osobe koje putuju radi školovanja; humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;

Zatim: zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe; diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija te vojno i policijsko osoblje pri obavljanju svojih dužnosti.

Ostali državljani trećih zemalja u Hrvatsku mogu ući jedino ako su:obuhvaćeni nekom od prethodno navedenih kategorija izuzetih od zabrane ulaska te ako se radi o pomorcima. U slučaju ulaska zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili drugog gospodarskog interesa te u slučaju pomoraca, ako boravak traje duže od 12 sati, moraju navedeni državljani trećih zemalja predočiti negativan PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati ili su dužne testirati se po dolasku u Hrvatsku i pričekati u samoizolaciji do prispijeća negativnog nalaza.

Osobe, koje dolaze u Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenih potresom (Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija) mogu ući u Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske bez negativnog PCR testa, odnosno bez ispunjavanja uvjeta naknadnog testiranja po dolasku u Hrvatsku.

Svim stranim državljanima preporučuje se prethodna najava ulaska korištenjem aplikacije https://entercroatia.mup.hr.