Prag, 02. lipnja 2021.

ULAZAK U REPUBLIKU HRVATSKU OD 2. LIPNJA 2021.

Slijedom susreta i razgovora dvaju ministara vanjskih poslova, Gordana Grlića Radmana i Jakuba Kulhaneka u Zagrebu, 28. svibnja 2021. g., dogovorena je mogućnost ulaska u ČR i RH temeljem potvrde da je od prvog cijepljenja prošlo 22 do najviše 42 dana (cjepivo Pfizer, Moderna ili Gamaleya) ili 22 do najviše 84 dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca.

Prema odluci Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, osobama koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a koje nisu na zelenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje potvrde o:

 • negativnom PCR testu na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja,
 • brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkom popisu brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koji objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz,
 • primitku dvije doze cjepiva protiv COVID-19 koje se koristi u državama članicama EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva,
 • primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka te doze,
 • preboljenoj bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 180 dana,
 • cijepljenju prvom dozom cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka prve doze cjepiva,
 • cijepljenju prvom dozom cjepiva AstraZeneca, u razdoblju od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva,
 • pozitivnom PCR ili brzom antigenskom testu sa Zajedničkog popisa brzih antigenskih testova kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika (moguću šprancu vidi ovdje),

ili uz određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2. U slučaju nemogućnosti testiranja, samoizolacija traje 10 dana.

Djeca mlađa od 12 godina, koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika, izuzeta su od obveze predočenja rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju negativni PCR ili brzi antigenski test, odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti COVID-19.

Navedeni uvjeti vrijede za državljane država članica EU, odnosno schengenskog prostora kao i članove njihovih obitelji te državljane trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobe koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, ako dolaze iz trećih zemalja. Iznimno, prilikom ulaska neće se zahtijevati dokaz o ispunjavanju prethodno navedenih uvjeta: putnici u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati; osoblje u prometnom sektoru; osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a ne zadržavaju se u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske duže od 12 sati; osobe koje putuju radi školovanja; pogranični radnici; zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe; diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koji dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti. Putnicima u tranzitu, ako ne napuste Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska, automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Državljanima trećih zemalja ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja, ili ako se radi o putnicima u tranzitu, uz obavezu da napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati; osoblju u prometnom sektoru; pograničnim radnicima; osobama koje putuju radi školovanja; zdravstvenim djelatnicima, istraživačima u zdravstvu i djelatnicima u skrbi za starije osobe; diplomatima, osoblju međunarodnih organizacija i osobama koje dolaze uz poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojnom i policijskom osoblju, humanitarnim djelatnicima i osoblju civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti.

Ostali državljani trećih zemalja, ako se radi o pomorcima, osobama koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj; osobama koje su podnijele zahtjev za boravak i rad, uključujući i digitalne nomade, uz uvjet da je nadležno tijelo donijelo pozitivnu odluku temeljem njihova zahtjeva; osobama koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, a koje se u Republici Hrvatskoj zadržavaju duže od 12 sati ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje potvrde o:

 • negativnom PCR testu na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja,
 • brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkom popisu brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije, a koji objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz,
 • primitku dvije doze cjepiva protiv COVID-19 koje se koristi u državama članicama EU, ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva,
 • primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson), ako je prošlo 14 dana od primitka te doze,
 • preboljenoj bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 180 dana,
 • pozitivnom PCR ili brzom antigenskom testu sa Zajedničkog popisa brzih antigenskih testova kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika (moguću šprancu vidi ovdje),

ili uz određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja na SARS-CoV-2. U slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.

Sve osobe koje dolaze iz država koje su na Popisu država za dolazak iz kojih se primjenjuju posebne epidemiološke mjere prilikom prelaska granice Republike Hrvatske obvezne su predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana. Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako se, najranije sedmi dan samoizolacije, o vlastitom trošku obavi PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Osobe koje dolaze u Hrvatsku zbog humanitarnih razloga povezanih uz pomoć područjima pogođenim potresom (Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija i Karlovačka županija) mogu ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske bez ispunjavanja epidemioloških uvjeta.

Prilikom ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj sve osobe obvezne su pridržavati se epidemioloških mjera te preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije Enter Croatia.

Cjelokupni uvjeti za ulazak u Republiku Hrvatsku od 2. lipnja 2021. na hrvatskom jeziku nalaze se ovdje. Ovdje možete također provjeriti ispunjavate li uvjete za izuzeće od primjene prethodno navedenih mjera prilikom ulaska u RH.