Obavijest češkim turistima koji dolaze na hrvatski Jadran


Poštovani prijatelji,

pred nama je još jedno dugo, toplo ljeto i sezona odmora koju, na naše zadovoljstvo, brojni češki turisti odlučuju provesti na jednom od najljepših prirodnih kutaka za relaksaciju, ali i aktivni odmor – Jadranskom moru.

U našoj želji da svim gostima na Jadranu omogućimo ugodan i bezbrižan odmor, a uviđajući specifičnosti koje se odnose na naše drage posjetitelje iz Češke, željeli bismo ukazati na određene okolnosti s kojima bi se svaki turist iz Češke trebao upoznati prije kretanja na odmor u Hrvatsku.

Molimo češke goste da obrate pozornost na sljedeće:

 • Hrvatska je punopravna članica Europske unije i slijedom toga ukinute su carinske formalnosti na cestovnim i željezničkim graničnim prijelazima sa Slovenijom i Mađarskom te se na njima obavlja smo pregled putnih/identifikacijskih isprava; u svim hrvatskih zračnim i pomorskim lukama građani EU prolaze također kroz ovu pojednostavljenu proceduru; podsjećamo da je sada, za ulazak u Republiku Hrvatsku kao državu članicu EU, dovoljna i važeća osobna iskaznica
 • Iako je postala punopravnom članicom EU Hrvatska nije istovremeno postala i članicom euro-zone te sredstvo plaćanja, do daljnjega, ostaje hrvatska kuna (HRK)
 • Na gotovo svim auto-crpkama uz autoceste moguće je platiti gorivo i u eurima, ali upozoravamo da se radi o crpkama koje su u vlasništvu kompanija koje posluju na tržišnim načelima i potrebno je obratiti pozornost na valutni tečaj koji primjenjuju u naplati robe i usluga u eurima  
 • Hrvatska je u potpunosti dovršila izgradnju autocesta punog, četverotračnog profila, od svojih sjevernih granica do grada Ploča na jugu zemlje; brzina vožnje na istima ograničena je na 130 km/h
 • Cestarina se i dalje naplaćuje zatvorenim sustavom naplatnih postaja, od kojih su za posjetitelje iz Češke najvažnije one na ulasku u zemlju, zatim kod čvora Zagreb i na izlasku kod jadranskih destinacija; cestarine se mogu platiti u eurima i, s obzirom da naplatu vrši javna kompanija, tečaj je standardiziran i u korelaciji s tečajem Hrvatske narodne banke; za plaćanje cestarine može se koristiti i automatski sustav naplate (ENC), koji ne zahtjeva zaustavljanje na naplatnim kućicama, o čemu se možete informirati na web-stranici www.hac.hr
 • Bez obzira na postojanje razvijene mreže autocesta, put od Češke do Jadrana, pogotovo u ljetnoj sezoni, dug je i zahtjeva odmornog i koncentriranog vozača; duž mreže autocesta u Hrvatskoj razvijen je sustav besplatnih i vrlo sigurnih odmorišta, s pratećim sadržajima, koji preporučamo da se obavezno koriste u slučaju osjećaja umora uslijed naporne i dugotrajne vožnje
 • Skrećemo pozornost na činjenicu da je temperatura zraka ljeti u Hrvatskoj izuzetno visoka, posebno u primorskom dijelu zemlje, što za vozače, ali i za vozila koja koriste, predstavlja dodatan napor; preporučamo da se na put ponesu određene zalihe vode za piće (te da se iste obnavljaju na odmorištima ili auto-crpkama), ali, po mogućnosti, i rezervna tekućina za rashladni sustav automobila; to je posebno važno u slučaju zastoja prometa, do kojeg ljeti često dolazi u vrijeme vikenda i izmjene gostiju, kada također dolazi i do pregrijavanja motora u vozilima, uslijed usporenog kretanja u kolonama
 • Prigodom dolaska na mjesto odmora na Jadranu upozoravamo na gust i pojačan promet na lokalnim prometnicama, u gradskim jezgrama primorskih gradova, kao i na njihovim parkirališnim prostorima; preporučamo korištenje označenih parkirnih mjesta, zatim parkirališta s naplatom i privatnih parkirališnih prostora pružatelja turističkih usluga
 • Ne preporučamo korištenje neoznačenih prostora za parkiranje, zelenih površina ili prostora uz samu obalu; posebno upozoravamo na zabranu ostavljanja osobnih vozila uz prometnice ili na njima, kao i u pješačkim i drugim zaštićenim zonama
 • Hrvatski i češki jezici su slični, dobrim dijelom međusobno razumljivi, ali postoje i ozbiljne razlike i nepodudarnosti koje mogu dovesti do nesporazuma; u Hrvatskoj je široko rasprostranjena uporaba engleskog jezika, dok je u priobalnom pojasu često i poznavanje talijanskog jezika; dobar dio turističkih djelatnika govori i razumije češki jezik
 • Telefonski broj na koji se može zatražiti pomoć u slučaju opasnosti je 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje), koja će tražitelja pomoći uputiti na dalje postupanje i spojiti s potrebnim službama (policija, hitna medicinska pomoć, vatrogasci i dr.)
 • U Hrvatskoj djeluju policijske postrojbe različitih specijalnosti; najjednostavnije ih je razlikovati temeljem službene odore koju nose; važno je reći da je postupanje po nalogu policije u Republici Hrvatskoj obligatorno i da se ono odnosi i na naloge koje izdaju neuniformirani policijski službenici koji se identificiraju službenom iskaznicom
 • U Hrvatskoj je strogo zabranjeno, tijekom ljetne sezone, ložiti vatru na otvorenim i nezaštićenim prostorima, poradi velike opasnosti od nastanka nekontroliranih požara; upozoravamo da se strogo kažnjavaju kršitelji ove odredbe i da priziv nepostojanja namjere ne može uvijek biti razlog nekažnjavanju (posebno se to odnosi na odbacivanja neugašenih opušaka, paljenje vatre za roštilj i sl.)
 • U slučaju izbijanja požara svi su dužni slijediti upute i naloge vatrogasnih postrojbi, policijskih službi, djelatnika Gorske službe spašavanja ili drugih ovlaštenih osoba
 • Češki turisti poznati su kao veliki ljubitelji prirode, sportskih aktivnosti i, općenito, uživanja u aktivnom odmoru; upozoravamo da uživanje u hrvatskim prirodnim ljepotama može biti zahtjevno, kako u pogledu fizičke spreme pojedinca, tako i u pogledu opreme koju koristi
 • Planinarenje je čest oblik razonode čeških turista; planinski predijeli koji se nalaze uz obalu Jadrana mogu biti vrlo negostoljubivi, čak i u ljetnom razdoblju; radi se o kraškim područjima, vrlo oštrih stijena, velikog broja skrivenih pećina, kanjona, litica, kao i podzemnih i nadzemnih vodenih tokova; također na kamenitom području obitavaju i neke po čovjeka vrlo opasne životinjske vrste (poput zmija, pauka ili škorpiona)
 • Poradi navedenog potrebno se temeljito pripremiti za planinarenje na takvim područjima; prvi savjet je da se na put ne ide sam, već najmanje u društvu jedne, a po mogućnosti i više osoba; drugo, potrebno je ponijeti dovoljne količine vode i hrane, jer se uspon često zna oduljiti, kao i povratak; treće, potrebno je odjenuti odgovarajuću obuću, ali i ponijeti rezervnu toplu odjeću, jer dnevna i noćna temperatura zraka u planinskom području mogu jako varirati, bez obzira na mediteranski okoliš; četvrto, preporučljivo je ponijeti mobilni telefonski uređaj, kako bi se isti koristio u slučaju nezgode ili nepredviđenog događaja; peto, potrebno je konzultirati zemljopisne karte područja prije polaska, ili lako dostupne internetske zemljopisne preglednike, kako bi se olakšalo snalaženje u nepoznatom okolišu; šesto, u slučaju nezgode bez odlaganja je potrebno kontaktirati Državnu upravu za zaštitu i spašavanje ili Gorsku službu spašavanja (112 je broj koji se može koristiti u oba slučaja); sedmo, preporučljivo je na dulje uspone ponijeti pribor za prvu medicinsku pomoć, koji može biti izuzetno koristan u slučaju nastanka tjelesne povrede
 • Odmor na moru također zahtjeva poštivanje određenih normi ponašanja, kako ne bi došlo do neželjenih događaja; Jadransko more je ljeti toplo (temperature vode kreću se između 22 i 27˚c) i uglavnom mirno; no poradi naglih ljetnih promjena tlaka zraka, moguć je nastanak oluja i tada je more uzburkano, vjetrovi jaki, a padaline intenzivne
 • Češki turisti poznati su po uživanju u morskim aktivnostima, kako rekreativnog, tako i športskog tipa; stoga moramo upozoriti da je percepcija udaljenosti na moru znatno iskrivljena u odnosu na kopnenu i da je morska udaljenost znatno veća od one na koju upućuje prva vizualna procjena
 • U slučaju odlaska na dulju plivačku rutu preporučamo da se o tome izvijeste najbliže osobe, kako bi iste mogle informirati nadležna tijela o eventualnoj potrebi spašavanja; ukoliko na plaži postoji spasilačka služba, istu je potrebno konzultirati prije odlaska na dulju plivačku rutu; ne preporuča se dulje plivanje pod utjecajem alkohola, jer on stvara iluziju veće snage plivača od stvarno postojeće; plivanje u paru, grupno plivanje, ili plivanje uz pratnju plovila poželjno je kod duljih ruta; postojanje određenih priručnih pomagala (zračnih jastuka, daski za plivanje i sl.) dobrodošlo je, ali ne treba precjenjivati njihovu uporabnu vrijednost; prije odlaska na plivanje potrebno je konzultirati karte morskih struja ili lako dostupne internetske preglednike istih, kako bi se izbjeglo uplivavanje u jake morske struje, koje plivače mogu odnijeti daleko od zamišljene plivačke rute; također je potrebno pažljivo pratiti vremensku prognozu, kako se plivač ne bi našao daleko od obale u vrijeme kad su moguće nagle promjene vremenskih prilika; poradi velikog broja plovila različitih vrsta i namjena, koje ljeti prometuju Jadranom, svaki plivač na dulje rute mora imati plivačku opremu koja ga ističe na površini (kapicu izražajnih boja, ili plutaču)
 • Sve je više čeških turista koje na Jadranu koriste vlastita ili iznajmljena plovila; regulacija njihove upotrebe podložna je međunarodnim pomorskim propisima, ali i hrvatskim unutarnjim zakonodavstvom – i jedno i drugo potrebno je poznavati prije plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske
 • Naročito je važno poštovati odredbu o sporoj plovidbi (zabrani glisiranja) u pojasu do 300 m od obale, jer se tu radi o zaštićenoj zoni namijenjenoj kupačima; naložena plovidbena udaljenost od obale športskih i plovila za zabavu je najmanje 50 m;  sve potrebne upute o uporabi plovila na Jadranu možete naći na web stranici: http://www.mup.hr/UserDocsImages/PU_I/letak%20GLISIRANJE-NOVI.pdf
 • Hrvatske policijske postrojbe imaju u svojem sastavu i plovidbene jedinice; one su ovlaštene na moru zaustaviti plovila, vršiti redovitu i izvanrednu kontrolu pomorskih isprava, kao i identificirati osobe zatečene na pojedinim plovilima
 • U posljednje vrijeme bilježi se nagli rast ronilačkih aktivnosti na Jadranu; to ne čudi s obzirom na jedinstven sustav flore i faune Jadranskog mora, ali i na arheološke artefakte koje njegove dubine kriju; ronilački sport vrlo je zahtjevan i podrazumijeva korištenje ispravne i certificirane opreme; svaki potencijalni ronilac na Jadranu, koji koristi boce s kisikom dužan je upoznati se s pravilima koja reguliraju ronilačku aktivnost, uključujući potrebu certificiranja opreme, označavanja mjesta zarona, nadzor stručnih vodiča, kao i pravila koja se odnose na zaštitu podmorske arheološke baštine; strogo je zabranjeno i kažnjivo fizičko otuđenje arheoloških artefakata nađenih u moru (posebno se to odnosi na amfore i slične objekte)
 • Ribolov je česta rekreacijska aktivnost na Jadranu; skrećemo pozornost na potrebu da se za rekreativni ribolov pribave potrebne dozvole; to se jednako odnosi na ulov udicama, mrežama, parangalima, vršama, kao i na podvodni ribolov
 • Upućujemo sve češke goste (kupače, ribolovce, rekreativce, športaše, kao i one na plovilima) na praćenje informativnih radijskih kanala na VHF frekvencijama, gdje se kontinuirano objavljuju podaci o vremenu, stanju morskih putova i druge za turiste relevantne informacije.

 

Dragi češki prijatelji,

nadamo se da smo Vam pružanjem ovih informacija olakšali putovanje i boravak u Republici Hrvatskoj. Želimo Vam ugodan odmor na kristalno bistrom i plavom Jadranu. Uživajte u relaksiranoj mediteranskoj atmosferi primorskih mjesta i jedinstvenoj hrvatskoj gastronomiji, kulturnim i drugim znamenitostima našeg priobalja, kao i osmijehu hrvatskih domaćina koji Vas očekuju.

Želimo Vam sretan put i mirno more.

Copyright (c) 1997.- 2021. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana